DIALOG JURUSAN PENDIDIKAN KIMIA 2022
Dialog Jurusan merupakan sebuah acara tahunan yang memiliki tujuan untuk menyampaikan dan menindaklanjuti hasil advokasi berupa masalah-masalah yang berkaitan dengan perkuliahan dari seluruh warga Jurdik Kimia FMIPA UNY kepada pihak yang bersangkutan guna mencari jalan keluar tebaik untuk kedua belah pihak. Tema yang diambil pada dialog jurusan tahun ini adalah ‘Suarakan Aspirasi Guna Mewujudkan Jurdik Kimia yang Demokrasi dan Bersinergi’ yang bermaksud supaya aspirasi-aspirasi yang masuk dalam Dialog Jurusan bisa terealisasikan sehingga Jurdik Kimia bisa lebih maju, demokrasi, dan bersinergi.

Dialog Jurusan tahun ini dilaksanakan secara blanded, bertempat di ruang seminar FMIPA UNY dan zoom meetings. Adapun tamu undangan yang hadir secara offline, yaitu Bu Retno selaku Ka-Jurdik Kimia dan Ka-Prodi Kimia, Bu Antuni selaku Ka-Prodi Pendidikan Kimia, Pak Erfan selaku sekretaris jurusan, dan Pak Jaslin selaku Wakil Dekan 1 FMIPA UNY. Acara ini berlangsung dari pukul 7.45 WIB-11.15 WIB dan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Pada acara Dialog Jurusan kali ini juga terdapat sesi peresmian koordinator angkatan 2021, yaitu Hisnu Fadil Sularsito dari kelas Kimia B 2021 dan ditandatangani langsung oleh kepala Departemen Sosial, ketua Hima Kimia dan Kajurdik Kimia dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pihak yang bersangkutan dengan warga Jurdik Kimia dan ditanggapi oleh pihak birokrasi.

Untuk hasil Dialog Jurusan 2022 dapat diakses disini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah mengunjungi website resmi Himpunan Mahasiswa Kimia FMIPA UNY